Assemblea General Ordinària

29/06/2012

El dia 29 de Juny tindra lloc l'Assemblea General Ordinària a les 19:00 hores a l'Hotel d'Entitats de la Pau, planta 6 (Carrer Pere Vergés 1 - 08020 Barcelona)

El dia 29 de Juny tindra lloc l'Assemblea General Ordinària a les 19:00 hores a l'Hotel d'Entitats de la Pau, planta 6.

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
  2. Exposició de l'estat de comptes 2011 i aprovació si s'escau.
  3. Exposició del pressust per a l'exercici de l'any 2012 i aprovació si s'escau.
  4. Exposició per part del President de les activitats de l'any 2011-2012 i d'altres qüestions d'interès.
  5. Precs i preguntes.