Transparència econòmica 2016

ACCU Catalunya gestiona els seus recursos des de la transparència. És per això que posem a disposició de totes les persones associades els detalls de la informació econòmica i de gestió, i per a qualsevol persona, sigui o no sòcia, oferim tota aquesta extensa informació, amb el detall del balanç anual, la memòria econòmica i una part de l’anàlisi que en fem nosaltres mateixos.

* Teniu a continuació la memòria econòmica i un petit resum gràfic de l'any 2016.

 

   

 

   

 

  

             * MEMÒRIA ECONÒMICA DETALLADA: 2016