Transparència econòmica

ACCU Catalunya gestiona els seus recursos des de la transparència. És per això que posem a disposició de totes les persones associades els detalls de la informació econòmica i de gestió, i per a qualsevol persona, sigui o no sòcia, oferim tota aquesta extensa informació, amb el detall del balanç anual, la memòria econòmica i una part de l’anàlisi que en fem nosaltres mateixos.

Teniu a continuació les memòries econòmiques dels darrers anys i un petit resum gràfic de cada any.