Guies i documentació

Documentació i guies amb recomanacions per a diferents tràmits de la salut:

- Recomanacions per a informes mèdics.

- Guia Incapacitat laboral.

- Guia de tràmits de salut.