Consell Assessor

El Consell Assessor d'ACCU Catalunya és el principal òrgan consultiu de l'associació per a poder tenir millors garanties de rigor científic en els projectes, accions i posicionaments de l'associació.

El 19 de maig de 2018 es va constituir i des de llavors, amb una o dues reunions l'any, ha ajudat a l'associaciió en diverses qüestions com ara l'elaboració d'una agenda de temes per a la millora de les polítiques públiques adreçades a les persones afectades de Crohn i Colitis Ulcerosa.

Format per professionals sanitaris, metgesses i metges, infermeres i infermers i entitats aliades, pretenem que pugui comptar amb la participació de totes les persones i institucions amb les què creiem important aliar-nos en la milllora de la qualitat de vida de les persones afectades de Crohn i Colitis Ulcerosa. Actualment hi estan representats professionals dels principals hospitals de Catalunya, d'associacions de professionals sanitaris i de col·legis professionals amb els que emprenem un camí que esperem sigui d'èxit.