Projectes

El projecte d’ACCU Catalunya “No puc esperar! -¡No puedo esperar!” ha rebut el suport del Departament de Salut a través del CCPC. Tant el Conseller Hble. Sr.  Boi Ruiz com l’anterior Directora General d’Ordenació i Regulació Sanitària Sra. Roser Vallès, l'actual Directora Sra. Cristina Iniesta  i els seus equips ens han ajudat a difondre el projecte.

En reunió celebrada el 31 de juliol de 2014 al Departament de Salut es va concretar aquest suport fent que a les targetes per a pacients i als adhesius per a equipaments i establiments figurés el logotip del CCPC.

El dia 14 d’abril de 2014 es va presentar al Departament de Salut el web i l’app per a mòbil del projecte "No puc esperar! - ¡No puedo esperar!"

El 6 de juliol de 2015 es signa un conveni al Departament de Salut per a la difusió del projecte “No puc esperar! -¡No puedo esperar! entre el Departament de Salut, Gremi de Restauració de Barcelona, Foment del Treball Nacional i ACCU Catalunya.

El dia 18 de novembre de 2015 ens vam reunir amb la actual Directora General d’Ordenació i Regulació Sanitària Dra. Cristina Iniesta i la Dra. Núria Costa (CCPC) per comentar la propera implantació del projecte a Barcelona i Àrea Metropolitana.

El Departament  de Salut ha assistit a les presentacions en roda de premsa del projecte a les ciutats de Sabadell, Palamós i Terrassa.

Projectes del  CCPC en el quals la comissió d’ACCU Catalunya hi ha participat.

Presentacions de projectes a la sala d’actes del departament de Salut:

  • El 18 de març de 2015 presentació  del projecte AVENÇ, eina per impulsar la millora de la qualitat en la gestió de les entitats de pacients a Catalunya.
  • El 15 de juliol de 2015 presentació del projecte “Voluntats Anticipades
  • El dia 16 de juliol de 2015 presentació del projecte “Decisions Compartides”, una eina per a prendre decisions compartides entre el pacient i el professional sobre alternatives terapèutiques.

En les xerrades de formació en bioètica es va tractar de la “Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària” revisada l’any 2015.

El consell de TIC ha participat en projectes sobre aplicacions i noves tecnologies relacionades amb la salut.

El CCPC ha promocionat l’aplicació per a mòbil 061 CatSalut Respon.

També ha fet difusió de l’eina digital Cat@Salut La Meva Salut en la qual les persones majors d’edat, poden accedir a les dades i a la informació més rellevant sobre la seva salut.

Principals activitats i projectes del CCPC 2014