Objectius

ACCU Catalunya decideix participar en el CCPC perquè creu que s’ha d’aprofitar l’oportunitat que ens dóna l’Administració als pacients de fer-nos escoltar i poder participar activament en els programes i polítiques de salut.

El formar part d’aquest òrgan, CCPC, ens apropa a l’Administració, a conèixer altres associacions, compartir i aportar idees i rebre suport en els projectes i iniciatives que la nostra associació pugui desenvolupar.