Comitès i grups de treball

El CCPC  ha creat diversos consells tècnics que treballen en base a diverses patologies o aspectes concrets, que no són permanents en el temps, sinó que es dissolen quan perden la funció pel qual han estat constituïts.

Actualment existeixen 9 consells tècnics de treball en l’àmbit de:

 • Comunicació global
 • Organització de jornades pròpies
 • Gestió i qualitat
 • Formació en seguretat dels pacients
 • Formació en bioètica en relació a l’atenció sanitària
 • Relació amb societats científiques i col·legis professionals
 • Newsletter i comunicació
 • TIC

ACCU Catalunya està representada als següents consells:

 • Gestió i qualitat: Elena Kateb
 • TIC: Ángeles Roca
 • Relació amb societats científiques i col·legis professionals: Lourdes Díez
 • Comunicació global
 • Formació en bioètica en relació a l’atenció sanitària.

En aquest dos últims consells participen: Lourdes Díez, Elena Kateb i Ángeles Roca segons disponibilitat.

El funcionament del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya s’articula a través d’un plenari i d’una comissió permanent, amb funcions de preparació de les reunions del Consell i de coordinació dels consells tècnics.

També participem en grups de treballs per a preparació de jornades i projectes del CCPC,i de l’Institut Català de la Salut (ICS).