Activitats

El CCPC ha estat present  i ha donat suport a  les activitats  que hem realitzat amb motiu dels dies mundials de la malaltia  inflamatòria intestinal (MII) l’any 2014 a Sabadell i l’any 2015 a Badalona.

ACCU Catalunya ha participat en les Jornades que el CCPC realitza amb el lema “Compartir per avançar”. Els anys 2013, 2014 i 2015 a Barcelona, els anys 2014 i 2015 a Girona i l’any 2015 també a Les Terres de l’Ebre i Manresa.

Acte Institucional del Dia Mundial de les MII