No puc esperar!

NO PUC ESPERAR! és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això  pot suposar una minva de la seva qualitat de vida. 

L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) emet les targetes NO PUC ESPERAR! perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per a seguir un control de lliurament. 

Des d'ACCU Catalunya, s'arriba a acords de col.laboració amb establiments i equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible  als portadors de les targetes NO PUC ESPERAR!. 

Per això, és fonamental la col.laboració de diferents sectors:

* Equips mèdics d´Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins pacients necessiten la targeta i quins no.

* Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte,  i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a NO PUC ESPERAR!

* Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l'entrada ràpida i gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió del projecte entre els seus associats.

* Voluntaris que difonguin el projecte i que col.laborin en les tasques administratives i de suport. 

NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats:

* Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que ho necessitin.

* Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen qui les pateixen.

D'aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la qualitat de vida d'aquests pacients. 

En diversos països s'han dut a terme iniciatives semblants com als Estats Units, Gran Bretanya, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, França i Bèlgica, però NO PUC ESPERAR!, quan es va presentar el desembre de 2013, va oferir un seguit d'innovacions: 

* La implicació dels metges en el projecte; aquests són els qui decideixen quins pacients necessiten la targeta i quins no.

* El fet que la targeta sigui gratuïta per al pacient, i que no calgui ser soci d'ACCU Catalunya per a rebre-la.

* No només els pacients amb una MII poden ésser beneficiaris de la targeta sinó també aquells pacients ostomitzats i colectomitzats per qualsevol causa, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, o bé aquells pacients que els metges col.laboradors en el projecte considerin que han de formar part de la iniciativa. 

IMPORTANT: Existeix un "Protocol d'implantació del projecte" que es troba a "Documents adjunts" d'aquesta pàgina.  

Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.  El projecte NO PUC ESPERAR! està en desenvolupament continu, i s´actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com per  l'adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors.

NO PUC ESPERAR! compta amb un web i una aplicació per a mòbils del projecte.

El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia,  de l'Institut Català de la Salut, y de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).

Tota la informació del projecte NO PUC ESPERAR!®