Comissió

El projecte està recolzat per una comissió de 6 membres (tots malalts i malaltes), un metge assessor i un coordinador. Tots són voluntaris i voluntàries i organitzen totes les competicions amb l'ajut d'altres voluntaris i voluntàries.

 

Coordinador: Enric Bosch.

 

Cristian Garrido

Judith Gómez

Christine Martínez

Leandro Martínez

Raúl Martínez

Alex Ruiz

 

Metge assessor:

Dr. David Monfort (Hospital de Terrassa - CST)