Suport educatiu MII (nens i adolescents)

Des d’ACCU Catalunya, preocupats per ajudar a millorar la qualitat de vida dels pacients en tots els seus àmbits, vam decidir crear un projecte per ajudar els pacients pediàtrics a l'escola.

El projecte consisteix en un document (en català i en castellà), que van elaborar ACCU Catalunya i la Unitat per a la Cura Integral de la MII Pediàtrica (UCIEII) de l'Hospital Sant Joan de Déu, per lliurar a les escoles; i que explica què és la Malaltia Inflamatòria Intestinal, quines necessitats tenen els alumnes amb MII a l'escola i que pot fer el personal docent per ajudar-los.

Aquest és el document: Suport escolar per als nens i adolescents amb Malaltia Inflamatoria Intestinal (MII)

L'any 2012 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va aprovar el document.  

L'any 2017 l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) de la Generalitat de Catalunya, va aprovar el document i va aportar el seu logotip al tríptic.

Per a nosaltres, és prioritari que la societat i l'entorn del pacient conegui i comprengui les seves necessitats, per donar-li suport i fer-li més fàcil la vida diària. Creiem que amb l'ajuda del metge, la família i el personal de l'escola, el nen pot aprendre a acceptar la seva malaltia i a conviure amb ella, normalitzant al màxim la seva vida i la seva convivència amb els amics, l'escola i l'esport.

Aquest document podeu trobar-lo al web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya – XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya): Protocols d’actuació – Malalties cròniques;  al web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya - Canal Salut (Malaltia Inflamatòria Intestinal), ho podeu  descarregar-lo en PDF a  la nostra web,, recollir-lo a la nostra oficina (ACCU Catalunya) , o a la UCIEII de l’Hospital Sant Joan de Déu.