Suport educatiu MII (joves i adults)

Segons La UNESCO:

 “L’educació és un dret humà fonamental, essencial per poder exercitar tots els altres drets. L’educació promou la llibertat i l’autonomia personal i genera importants beneficis per al desenvolupament.

Els instruments normatius de les Nacions Unides i la UNESCO estipulen les obligacions jurídiques internacionals del dret a l’educació. Aquests instruments promouen i desenvolupen el dret de cada persona a gaudir de l’accés a l’educació de qualitat, sense discriminació ni exclusió.”

 

Per aquest motiu, des de ACCU Catalunya, volem promoure el dret a l’educació al llarg de la vida sense cap tipus de distinció.

Aquesta comissió també proposa per tots els socis que ho necessitin:

 

BANC D’ESTUDIS

Grup de col·laboració voluntària que pretén ajudar als estudiants en aquells temes que tinguin dubtes o dificultats.

 
* Ben aviat més informació.