Deixa'm Aprendre - Suport educatiu MII

DEIXA'M APRENDRE - SUPORT EDUCATIU MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL

Segons La UNESCO:

 “L’educació és un dret humà fonamental, essencial per poder exercitar tots els altres drets. L’educació promou la llibertat i l’autonomia personal i genera importants beneficis per al desenvolupament.

Els instruments normatius de les Nacions Unides i la UNESCO estipulen les obligacions jurídiques internacionals del dret a l’educació. Aquests instruments promouen i desenvolupen el dret de cada persona a gaudir de l’accés a l’educació de qualitat, sense discriminació ni exclusió.”

 

 Per aquest motiu, des de ACCU Catalunya, volem promoure el dret a l’educació al llarg de la vida sense cap tipus de distinció.

 Amb el patrocini de