Reunió a l'Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta

22/11/2013

Inauguració de la Unitat de Malalatia Inflamatòria Intestinal (UMI) de l'hospital i presentació de la Secció de ACCU Catalunya / Girona. Data: 21 de novembre de 2013.

El 21 de novembre a la Sala d'Actes de l'Hospital Trueta va tenir lloc la reunió, amb una nombrosa assistència de pacients, familiars i amics.

El Dr Antoni Juan Pastor (Director de l'Hospital), va expressar la seva benvinguda a tots els assistents i amb Dr Xavier Aldeguer (responsable de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal-UMI) van donar per inaugurada la UMI. El Dr Aldeguer va comentar que des de l'Hospital Trueta es controlen 550 pacients amb MII, i que per aquesta raó va sorgir la necessitat de crear aquesta unitat específica, l'objectiu és "facilitar la vida" als afectats per aquestes malalties.

El Dr David Busquets (metge adjunt del Servei de Digestiu i de la UMI) va explicar el funcionament de la nova Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal, que depèn del Servei de Digestiu del centre hospitalari . Els responsables de la Unitat són el Dr Xavier Aldeguer (cap de Servei de Digestiu) , el Dr David Busquets (ell mateix) , i el Dr Ramon Farrés (cap de secció del Servei de Cirurgia) . La Unitat està dotada de tres infermeres . Donaran informació Important als malalts recent diagnosticats , i els resoldran els seus dubtes . La UMI ha editat un tríptic i unes targetes informatives amb diversos temes relacionats amb les MII: vacunes , viatges , etc ... Com a novetat, atendran per correu electrònic els pacients, i si a través d'aquest contacte es veu la necessitat d'una atenció directa amb l'especialista, seran derivats a consultes externes. Amb aquest nou servei, a més d'ajudar a millorar la qualitat de vida dels malalts, es proposen evitar que aquests vagin a urgències i disminuir el nombre d'ingressos. També, els pacients podran fer el seguiment dels seus controls rutinarisper email o visita virtual, de manera que s’evitaran desplaçaments a l’hospital. L'Hospital de Dia de MII permetrà un millor control i optimització dels tractaments que reben els pacients.

El Dr Xavier Aldeguer, va parlar de l'ús de les xarxes socials en la malaltia inflamatòria intestinal i del gran potencial d'algunes, en el present i futur. Va fer un recorregut sobre les diferents xarxes socials i la seva manera de comunicar-se i interrelacionar-se. La UMI estarà a Twitter. També va parlar del pacient empoderat (pacient amb coneixement sobre la seva malaltia i sobre el tractament i el maneig de la mateixa), dels webs per a pacients, de webs amb interrelació de pacients com "PatientsLikeMe". De com els metges i investigadors, de vegades, contacten amb aquestes xarxes per als seus estudis. De l'Hospital Líquid, com l'Hospital de Sant Joan de Déu.

A continuació en Manel Rivero ( president de ACCU Catalunya ) i en Roger Bigas ( delegat de Girona ) van parlar del que aporta l'associació als pacients . De la importància de la relació entre pacients i el suport mutu . També es va comentar que el pes i la importància de l'associació davant de les entitats era el nombre dels seus socis , i per això es va animar a pacients , familiars i amics a fer-se socis . En Manel va expressar que l'associació necessita de les delegacions provincials amb l'objectiu d'apropar més als pacients , va comentar que fa anys ja hi havia una secció a Girona i ara es recupera , a Tarragona hi ha una altra secció i aviat hi haurà una altra a Lleida . En Roger Bigas va expressar la necessitat que els pacients de Girona estiguin comunicats , que puguin informar-se, organitzar activitats , etc... En Roger contactarà amb tots els que es van apuntar a la seva llista i els hi proporcionarà un correu electrònic de contacte. Els pacients de Girona que no van poder assistir a la reunió poden contactar amb ACCU Catalunya a accucat@gmail.com . Tota la informació de ACCU Catalunya és a www.accucatalunya.es, a Facebook ACCU Catalunya (amb 1 pàgina i 1 grup tancat per a socis), i a Twitter @ACCUCatalunya.

Finalment la Lourdes Díez i la Angeles Roca van parlar del nou projecte "NO PUC ESPERAR!". Un projecte amb un títol molt descriptiu que està pensat per a totes aquelles persones que per algun problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo. Amb aquest projecte es pretenen dues coses: atendre les necessitats dels pacients per tal de ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida, i conscienciar i informar la societat de la MII i les necessitats dels pacients. També es va parlar del calendari d'implantació del projecte a tot Catalunya, començant per la ciutat de Girona al desembre de 2013 .. El projecte està gairebé finalitzat i donarem tota la informació en propers dies.

En acabar hi va haver un refrigeri per gentilesa de abbvie.