CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA

19/05/2011

Benvolgut/uda soci/a.

El motiu de la present és convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Hotel d’Entitats de La Pau a la 6ª Planta, el divendres 3 de juny de 2011, a las 18 hores; i posteriorment a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a la mateixa sala a las 18:30 hores, amb el següent ordre del dia:

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior. Crida i presentació de candidats a la Presidència d’Accu Catalunya. Votació en cas que es presenti més d’un candidat per a la Presidència d’Accu Catalunya o ratificació, o no, per part de l’Assemblea en cas que hi hagi un únic candidat. Proclamació del/de la nou/nova president/a.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. Exposició i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2010. Exposició i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici de l’any 2011. Exposició per part del Sr. Manel Rivero de les activitats de l’any 2010-2011 i d’altres qüestions d’interès. Exposició per part del Sr. Manel Rivero sobre la XXI Convenció Nacional d’Accu Espanya a Cantàbria. Exposició per part del nou president/a. Precs i preguntes

Cordialment,

Manuel Rivero

President