Assemblea General Ordinària i Assemblea General Extraordinària d’ACCU Catalunya

17/04/2015

Divendres 17 d’abril de 2015, a les 17.30 h. en primera convocatòria i 18.00 h. en segona convocatoria. Lloc: Sala Europa de l’Hotel d’Entitats de la Pau, planta 10 - Carrer Pere Vergés 1 - Barcelona.

Dia:  divendres 17 d’abril de 2015.

Hora: 17.30 h. en primera convocatòria i 18.00 h. en segona convocatòria.

Lloc:Sala Europa de l’Hotel d’Entitats de la Pau, planta 10 -  Carrer Pere Vergés 1 - Barcelona.

Assemblea General Ordinària d’ACCU Catalunya.

ORDRE DEL DIA :

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.- Exposició i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2014.

3.- Exposició i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2015.

4.- Exposició per part de la presidenta, Sra. Immaculada Torrecillas, de les activitats de 2014 i altres qüestions d’interès.

5.- Precs i preguntes.

Assemblea General Extraordinària d’ACCU Catalunya.

ORDRE DEL DIA :

1.- Renovació de la Junta Directiva. Presentació de candidatures.

2.- Votació.

* El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el dia 10 d’abril.

Us hi esperem.