Assemblea General Ordinària d'ACCU Catalunya

04/04/2014

Tindrà lloc a la Sala d'Actes de l'Hotel d'Entitats de la Pau a la 6ª Planta, el divendres 4 d'abril de 2014. Us esperem!

Benvolgut/uda soci/a,

El motiu del present correu, és convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària d'ACCU Catalunya que tindrà lloc a la Sala d'Actes de l'Hotel d'Entitats de la Pau a la 6ª Planta, el divendres 4 d'abril de 2014, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior.
  2. Exposició i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes de 2013.
  3. Exposició i aprovació, si s'escau, del pressupost per a l'exercici de l'any 2014.
  4. Exposició per part del Sr. Manel Rivero de les activitats de l'any 2013-2014.
  5. Marxa de l'Associació. Cap a on anem?. Necessitats.
  6. Projecte "No puc esperar!". Funcionament i implantació.
  7. Precs i preguntes.

Cordialment,

Manel Rivero - President