Actualització de membres de la Junta Directiva

19/10/2012

Informem dels canvis que hi ha hagut a la Junta Directiva de ACCU Catalunya

Pablo Gallardo i Benjamín Santos han cessat voluntàriament dels seus càrrecs de vocals, agraint tota la Junta, en nom de ACCU Catalunya, el suport i el treball realitzat per aquests.

Xavier Esteller entra a formar part de la Junta Directiva amb el càrrec de vocal, provisionalment fins a la pròxima reunió de l'Assemblea General en què es ratificarà el seu nomenament.