ACCU Catalunya signa un acord de patrocini amb JANSSEN-CILAG

30/09/2020
ACCU Catalunya

ACCU Catalunya amb l'objectiu d'oferir el recolzament a les persones amb MII per a poder millorar el seu benestar personal i psicològic que s'ha vist afectat per la crisi sanitària, social i econòmica causada per la Covid19.

 

ESDEVENIMENT TALLER DE SUPORT A PACIENTS – ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA I GRUPS D'AJUDA MÚTUA

A causa de la pandèmia de la Covid19, l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) que té entre com a objectiu oferir, entre altres activitats, ajuda psicològica i emocional a pacients i familiars amb malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa) s'ha adaptat a aquesta nova situació realitzant el “Esdeveniment taller de suport a pacients – atenció sociosanitària i grups d'ajuda mútua” que inclou una sèrie de serveis d'acompanyament i assessorament psicològic, laboral, social i/o de suport entre pacients a través de sessions individuals o grupals via telefònica i/o telemàtica (a través de videoconferència) dirigits a persones diagnosticades de malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn o colitis ulcerosa, entre altres). L'objectiu d'aquest programa és oferir tot el suport possible a aquestes persones amb l'objectiu de millorar el seu benestar personal i psicològic que s'ha vist afectat per la crisi sanitària, social i econòmica causada per la Covid19, l'Estat de Alama i les fases de confinament de 2020.

Aquestes sessions, dirigides per diferents professionals de l'entitat (psicòlegs, terapeutes, advocat laboralista, pacients que acompanyen, i altres professionals) es realitzen des de l'1 d'octubre fins al 31 de desembre de 2020.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb la nostra associació mitjançant l'adreça de correu electrònic info@accucatalunya.cat, la pàgina web institucional www.accucatalunya.cat o el número de telèfon 93 314 20 62.

Aquest servei és gratuït per a tots els pacients i familiars i compta amb la col·laboració mitjançant la inserció d'un anunci a través del logo institucional de JANSSEN.

       Janssen

  Amb el patrocini de Janssen