Colitis Ulcerosa

La Colitis Ulcerosa i la Malaltia de Crohn, són les principals malalties del grup de Malalties Inflamatòries Intestinals (EII), però hi ha diferències entre ambdues.

La Colitis Ulcerosa afecta només al còlon o al  recte. D’altra banda, la Malaltia de Crohn afecta més comunament el final de l'intestí prim (l'Ilión) i el principi de l'intestí gros (el còlon), encara que també pot afectar a qualsevol part del sistema digestiu.
A la Colitis Ulcerosa únicament les capes superficials (la mucosa) del còlon estan afectades, i ho estan en una distribució parella i contínua, és a dir no hi ha àrees d'intestí normal entre les àrees d'intestí malalt. A la Malaltia de Crohn, totes les capes de l'intestí poden estar afectades, i pot haver-hi parts sanes entre trams de l'intestí malalt.

Els símptomes més comuns de la Colitis Ulcerosa són dolor abdominal i diarrea sanguinolenta. La diarrea pot començar lentament o de sobte. Altres símptomes poden ser: pèrdua de la gana, pèrdua de pes, febre, fatiga, anèmia (que pot causar marejos o cansament). Addicionalment pot haver lesions a la pell, als ulls, o dolors a les articulacions.

És molt important saber que en aquesta malaltia els símptomes solen tenir tendència recidivant, és a dir, que alternen períodes d'activitat de la malaltia, en què el pacient es troba malament (que anomenem brots) amb altres en què la malaltia s'apaga (els anomenem fases de remissió).

La Colitis Ulcerosa és una malaltia crònica, i pel fet que, de moment, no hi ha cura mèdica per a la malaltia, la meta és suprimir la resposta inflamatòria. Això permet que el teixit intestinal es curi i s'alleugin els símptomes. Una vegada que els símptomes són controlats, la teràpia mèdica és usada per fer menys freqüents els brots de la malaltia i poder mantenir els períodes de remissió.

Nota important: Com és un web d'una associació de malalts preferim que, les persones que pateixen aquesta malaltia, comentin amb els seus propis metges la informació sobre la Colitis Ulcerosa, per això nosaltres donem una mínima informació. De tota manera, si algú està interessat en saber més, els recomanem veure webs amb un contingut redactat per equips mèdics i amb l'explicació dirigida als pacients.